Regulamin Klanu Starsi Panowie

Awatar użytkownika
panatha1975
Starszy Pan
Prawdziwe imię: Sławek
Lokalizacja: Athens-Konin
Posty: 4701
Rejestracja: wtorek 19 sty 2010, 01:00

Regulamin Klanu Starsi Panowie

piątek 14 mar 2014, 15:15

A) ZASADY OGÓLNE

1) Elitarny Klan Starszych Panów ma na celu dostarczenie dobrej zabawy oraz porcji adrenaliny dla wszystkich swoich członków w wieku przedemerytalnym :D

2) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek mieć, co najmniej 30 lat,

3) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek dostosować się do poniższych reguł, i choć nie będą one do
końca demokratyczne to zdarzy się, że będą wszystkich traktowały, jako równych:),

4) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Brak znajomości
regulaminu, nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Innymi słowy „nieznajomość prawa, nie chroni przed
jego łamaniem”.

5) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek posiadania HS'a oraz wykazywać umiejętności używania go, (jeśli wyjątkowo nie może z jakiegoś rodzinnego powodu go używać - ma obowiązek słuchać i stosować się do poleceń dowódcy plutonu/party/grupy w meczu Klanowym, dla dowódcy tego wyjątku nie ma).

6) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek posiadać poczucie humoru i brać czynny udział we wszystkich dziwnych dyskusjach, które czasem się toczą podczas gry, co najczęściej skutkuje mokrym od łez rękawem, pieczeniem oczu i dziwnym spojrzeniem żony/matki/kochanki.

7) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek dostosować się do postanowień Dziadków - bowiem mimo
braku czasu działają oni dla dobra ogółu, zapewnienia spokojnego i rozrywkowego resetowania zwojów mózgowych każdego z członków. Postanowienia te bywają poddawane dyskusji na forum ogólnym, aczkolwiek nie ma takiego obowiązku.

8) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek posiadać i stosować umiejętność gry zespołowej.

9) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek grać tak jak lubi i tak jak umie, wykazywać wolę walki a nie stres związany z brakiem umiejętności pod warunkiem, że jest to gra zespołowa i stosuje się do pozostałych zasad regulaminu.

10) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek posiadania umiejętności przegrywania - tym samym nie
okazywania frustracji, agresji, nadmiernego plucia w HS i nadmiernego "pompowania balona"

11) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma obowiązek zachowywać się przyzwoicie, szanować innych uczestników
gry niezależnie od tego, do jakiego klanu należą, komu kibicują, czy kochają Dodę, niezależnie od tego, jaki jest
wynik gry i niezależnie od tego jak zachowuje się przeciwnik - rozgrywki klanowe to zabawa a nie zbawianie świata.

12) Słowa nieparlamentarne będące przejawem tylko i wyłącznie pozytywnych emocji są dopuszczalne w granicach zdrowego rozsądku, (co do ilości i rodzaju) - aczkolwiek sugeruje się wstrzemięźliwość w ich używaniu.

13) Używanie słów obraźliwych w stosunku do innych uczestników gry skutkuje ostrzeżeniem lub relegowaniem z
szeregów Klanu, nie ma w nim, bowiem miejsca dla frustratów i pieniaczy.

14) Absolutnie natomiast zakazane jest działanie na szkodę Klanu, czyli: „trollowanie” innych członków Klanu niezależnie od wzajemnego statusu (Kandydat, Rekrut, Starszy Pan, Dziadek), czy przyłączanie się do innych Klanów o charakterze FPS-owym. Konsekwencją niestosowania się do zakazu jest ww. relegowanie z szeregów Klanu. Relegowanie, w zależności od decyzji Dziadków może być czasowe (np. 1 miesiąc na przemyślenie swych win, zakup wora pokutnego i popiołu do posypywania głowy), lub permanentne (w szczególności w wypadku recydywy, lub ciężkich przewin: obrazy dobrego imienia Klanu lub członka Klanu, zdrady Klanu…)

15) Nadmierne powtarzanie pewnych kwestii podczas wypowiedzi na forum SPOL, niewnoszące żadnych nowych wartości traktowane będzie tak jak na to zasługuje, czyli jako SPAM i tam będzie przenoszone przez Administratorów, bez ostrzeżenia. Forum SPOL ma być miejscem kreatywnych wymian mniej lub bardziej abstrakcyjnych poglądów, a nie wylewania frustracji na mniej lub bardziej udane produkcje developerów. Po prostu „złość piękności szkodzi”, prawda?

16) Każdy członek tego elitarnego Klanu ma prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach treningowych, rozgrywkach wewnątrzklanowych itp. - w przypadku chwilowego braku miejsca w danej rozgrywce proszę zgłaszać się do oficera dyżurnego via PSN - parametry serwera zostaną po zakończeniu partii zmienione a zgłaszający poinformowany, że ma już możliwość dołączenia do gry.


B) ROZGRYWKI MIĘDZYKLANOWE

1) Rozgrywki międzyklanowe nie są przewidziane dla wszystkich, a jedynie dla tych którzy w tygodniu poprzedzającym dzień sparingowy wykazywali wolę walki oraz umiejętności podczas gier wewnątrzklanowych i brali czynny udział w zużywaniu amunicji na klanowych spotkaniach treningowych.

2) Przyjmować wyzwania oraz wyzywać, będziemy tylko i wyłącznie klany, którym w ocenie Dziadków i szczególnie aktywnych organizatorów „klanówek” jesteśmy w stanie sprostać.

3) Termin rozgrywki podawany jest z kilkudniowym wyprzedzeniem i chętni, którzy mogą wstawić się w danym dniu będą poproszeni o dopisywanie się do listy - nawet jeśli nie czują się wystarczająco mocni - przy zgłaszaniu ważna jest chęć gry, nie umiejętności,

4) Dziadki i/lub organizator „klanówki” wybiera spośród listy chętnych grupę reprezentacyjną - wybór jest subiektywny, niedemokratyczny, niepodważalny i ostateczny. Poza tym Dziadki nie ponoszą absolutnie żadnej odpowiedzialności za skutki swojego wyboru, bowiem działając w dobrej wierze i dla dobra wszystkich robą co chcą - a gra międzyklanowa pozostaje w dalszym ciągu zabawą.

5) Żaden z członków tego elitarnego Klanu nie ma prawa podważać zasadności decyzji Dziadków, członkostwo bowiem w Klanie ma charakter adhezyjny (przez przystąpienie na wskazanych warunkach - co oznacza "jak Ci się nie podoba - to zmień Klan" )

6) Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania i organizacji Klanu są mile widziane.


C) ZASADY PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW DO KLANU STARSZYCH PANÓW

1) Warunki wstępne – sprawdź i upewnij się, że nie zostaniesz odrzucony już na samym początku:
a) Minimalny wiek kandydata to 30 lat.
b) Bezwzględnie wymagane jest posiadanie i używanie mikrofonu/headseta (ten warunek nie podlega negocjacjom).

2) Osoba zainteresowana wstąpieniem w szeregi klanu Starszych Panów powinna zgłosić swoją kandydaturę poprzez stworzenie nowego wątku w dziale REKRUTACJA. Aplikacja powinna zawierać: krótką autoprezentację, informację skąd się o nas dowiedział i jak do nas trafił, dlaczego chce do nas dołączyć, itp.

3) Najważniejsze jednak by kandydat wyraźnie napisał, co zamierza „wnieść” do majątku Klanu, by mieć szansę stać się jednym z nas. Może to być np. wiedza taktyczna, którą będzie się regularnie dzielił, nieprzeciętne umiejętności rozśmieszania innych, czy też pomysły na rozwinięcie nowych działów na naszym forum. Innymi słowy: „stawiamy na jakość, a nie na ilość”.
UWAGA: Do majątku Klanu nie można wnieść: wysokiego mniemania o sobie lub dodatniego kill-ratio!

4) Okres wstępnej rekrutacji kandydata trwa co najmniej trzy tygodnie. W tym czasie kandydat powinien jak najwięcej czasu przebywać z członkami klanu, integrować się oraz łapać „punkty” - czyli zdobyć serca i przychylność innych klanowiczów.

5) Po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia rekrutacji, kierownictwo klanu przystępuje do oceny kandydata. W ramach procesu oceny brane będą pod uwagę: treść zgłoszenia, zachowanie kandydata w trakcie okresu próbnego, opinie własne oraz otrzymane od pozostałych członków klanu, ewentualne uwagi przekazane przez zaprzyjaźnione klany. Pozytywna ocena kandydata skutkuje nadaniem kandydatowi zaszczytnej rangi REKRUTA.

6) Ranga REKRUTA jest przyznawana na okres jednego roku i uprawnia oraz zobowiązuje do:
a) używania tagu SPOL,
b) swobodnego dostęp do forum, z wyłączeniem działów dostępnych tylko dla pełnoprawnych członków klanu,
c) brania czynnego udziału w życiu klanu,
d) udziału w organizowanych zlotach,
e) udziału w klanówkach,

7) Osoby w randze REKRUTA nie mają natomiast prawa głosu w decyzjach dotyczących Klanu oraz innych rekrutacjach.

8) REKRUT musi pamiętać, że na forum obowiązuje go swoboda wypowiedzi jednakże z zachowaniem powszechnych zasad kultury i dobrego smaku wobec graczy i klanów.

9) Ostateczna ocena REKRUTA następuje po okresie jednego roku. Odbywa się to poprzez walne głosowanie wszystkich pełnoprawnych członków klanu i umożliwia podjęcie decyzji czy dany REKRUT zostanie przyjęty jako pełnoprawny członek klanu. Podczas oceny będzie brany pod uwagę całokształt zachowania w trakcie minionego roku oraz jak REKRUT wywiązał się z obietnic złożonych w swojej kandydaturze. Nieprzychylna ocena może spowodować wydłużenie okresu rekrutacji lub całkowite relegowanie.

10) Zasady głosowania:
a) Każdy Starszy Pan ma jeden głos i powinien wyrazić swoje zdanie, co do ocenianego REKRUTA.
b) Głosowanie będzie uznane za ważne jeśli weźmie w nim udział minimum 30% pełnoprawnych klanowiczów.
c) W razie kontrowersji przeprowadzone zostaną konfrontacje z udziałem wybranych klanowiczów oraz REKRUTA na PSN-owym czacie.
d) Ostateczna decyzja wymaga ostatecznego zatwierdzana przez Dziadki.


Upraszczając: Trza mieć 30+ i nie być chujem.


Regulamin wyjęty z zakładki Starszych Panów z forum ps3site.pl i zredagowany przez Cipher-a.
Skorygowany i ulepszony przez naszych kolegów Bartka (BAAPA),Marcina (Krzepki) oraz Bartka (Lda)

Wróć do „Regulamin Starszych Panów”